LA MÚSICA DE LES ESFERES. Una invitació a la contemplació de l’univers.