Fundació

El Castell d'Alaró és un lloc estibat d'història, llegendes, rondalles ... un lloc emblemàtic, un balcó meravellós de la Serra de Tramuntana i de Mallorca.

Amb l'esforç col·lectiu de totes les persones que formen part del patronat de la Fundació, dels professionals i de l'ajuda desinteressada d'altres, s'han fet millores de conservació, d'ampliació i d'adaptació a les noves necessitats per seguir sent un lloc acollidor i còmode, de trobada, per gaudir del paisatge i de la natura per a tothom, petits i grans.

Des de l'any 2001 hem treballat de forma constant per rehabilitar l'hostatgeria i el seu entorn per tal d'adaptar-lo a les exigències actuals i apostar clarament i de forma decidida per unes instal·lacions mediambiental sostenibles i amb un aprofitament ecologista de tots els seus recursos naturals.

És per tot això que us convit a visitar els diferents apartats d'aquesta pàgina i espero que trobeu la informació desitjada alhora que gaudiu dels seus continguts. I us animo a que visiteu el Castell per conèixer-lo de ben a prop i pugueu gaudir dels seus encants.

CONSTITUCIÓ DE LA FUNDACIÓ.
La fundació Castell d' Alaró es va fundar el dia 23 d'abril de 2001 per un període de 40 anys, sense finalitat de lucre i es regeix , especialment per la llei estatal 50/2002, de 26 de desembre, de fundacions i pel decret de la nostra Comunitat Autònoma 45/1998 , de 14 d'abril, que crea i regula el registre únic i l'exercici del protectorat.

La Fundació està composta per: el Bisbat de Mallorca, el Consell de Mallorca i l'Ajuntament d'Alaró.

Les seves finalitats més importants són:
a ) La rehabilitació i posterior conservació i manteniment del Castell d' Alaró i del camí d'accés.
b ) La gestió i conservació de les instal·lacions del Castell d' Alaró.
c ) Impulsar la realització d'activitats de tipus cultural , artístic , educatiu i científic al Castell d' Alaró.
d) Promoure la restauració i l'estudi arqueològic del patrimoni històric del Castell d' Alaró.
e) Difondre el coneixement del Castell d' Alaró entre la societat com a element representatiu del poble d'Alaró i de l'Illa de Mallorca.

El Patrimoni fundacional està constituït per les següents aportacions :
1) La Diòcesi de Mallorca i l'Ajuntament d'Alaró aporten el dret d'ús del Castell d' Alaró. Aquest dret finalitzarà en cas d'extinció de la fundació , a més del cost dels materials d'obra.
2) El Consell de Mallorca aportarà el cost dels projectes , la mà d'obra , la direcció de les obres i el mobiliari.