Madrid es desentén del castell d’Alaró

madird es desenten

La partida destinada a la fortificació no apareix, de moment, en els pressuposts del Govern espanyol. Madrid es va comprometre l’any passat a pagar un milió d’euros

Les obres d’urgència del castell d’Alaró han acabat i tot apunta que Madrid s’ha oblidat de proseguir-ne la rehabilitació. Els pressuposts del Govern espanyol per al 2011 no preveuen, de moment, cap consignació sobre els 200.000 euros anuals que la ministra Ángeles González-Sinde es va comprometre a pagar cada any per a la seva restauració. Així ho confirmà ahir el senador autonòmic Pere Sampol, que portarà aquesta qüestió al ple de la Cambra alta d’aquí a quinze dies. “No hem trobat cap consiganció sobre els doblers promesos per al castell d’Alaró, la qual cosa ens fa pensar que no s’ha fet la reserva de crèdit pertinent”, apuntà ahir el senador nacionalista, que recordà el greuge que això suposaria, un greuge “per a institucions com el Consell de Mallorca i l’Ajuntament d’Alaró que també han posat doblers en la restauració”.

Cal tenir en compte que el la fortificació alaronera és de titularitat estatal, la qual cosa implica que hauria de ser Madrid qui es fes càrrec de les despeses. Per desembre de 2009, el senador Pere Sampol presentà una esmena al projecte de llei dels pressuposts generals de l’Estat que es traudí en una ajuda econòmica d’un milió d’euros per a la fortificació d’Alaró. Aquesta aportació s’hauria de repartir en cinc anys. Els primers 200.000 euros es feren efectius enguany, però pel que sembla no s’han prevists els 200.000 següents dins el Programa 337B destinat a la protecció del patrimoni històric. Dins aquella mateixa esmena presentada per Sampol també s’assignaren 600.000 euros per a l’Ajuntament de Sóller en concepte de rehabilitació de l’edifici de Can Prunera.

El senador nacionalista assegurà ahir que emprarà la seva intervenció en el proper ple, d’aquí a quinze dies, per demanar sobre els doblers promesos perquè “no hi ha cap partida prevista i seria una vergonya que una vegada començades les obres ara s’aturin”, afegí. La preocupació per mala salut de ferrro del castell d’Alaró també fou interpel·lada el passat 20 de maig pel senador Sampol quan instà la ministra espanyola a no retallar en aquest camp. Tot i això, González-Sinde ja avisà el mes de juny passat que les inversions estatals podien minvar. Però aquesta retallada seria per a una fortificació històrica que, a més a més, és propietat de l’Estat espanyol.

Deixa un comentari