Obert el termini per la presentació d’ofertes per a la licitació de l’explotació de la concessió del servei de l’estació radioelèctrica d’internet i veu IP del Castell d’Alaró

CERTIFICAT ADJUDICACIÓ

ACTA MESA DE CONTRACTACIÓCERTIFICAT ADJUDICACIÓ

Obert el termini per la presentació d’ofertes per a la licitació de l’explotació de la concessió del servei de l’estació radioelèctrica d’internet i veu IP del Castell d’Alaró.

Les proposicions, juntament amb la documentació exigida, es presenteran  abans de les dotze hores (12 hores) de dia 23 de gener de 2018 a la seu de la Fundació Castell d’Alaró, situada a la plaça de la Vila, 17, d’Alaró, CP 07340 (registre de l’Ajuntament d’Alaró).

 

PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES GENERALS I PARTICULARS QUE HAN DE REGIR PER A L’EXPLOTACIÓ DE LA CONCESSIÓ DEL SERVEI DE L’ESTACIÓ RADIOELECTRICA D’INTERNET I VEU IP DEL CASTELL D’ALARÓ,